HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

FORGOT YOUR DETAILS?

Yaşayan Şehirler Enstitü

Aydınlanma bireyden başlar, bireyin değişimi toplumu, toplum ise geleceği şekillendirir. Yerelden kalkınmanın anahtarı eğitimdir.

YAŞAYAN ŞEHİRLER ENSTİTÜ

KENTLERİN GELECEĞİNE DOKUNACAK EĞİTİMLER

Celsus Kentsel Pazarlama Ajansı ve üniversiteler işbirliğiyle, kentin geleceğine etki eden ve edebilecek tüm paydaş ile bireylerin konu üzerine eğitim ihtiyacını sağlamak amacıyla Türkiye’de ilk defa hayata geçen Kentlere Yönelik Eğitim Enstitüsü olan Yaşayan Şehirler Enstitü çatısı altında, Kentsel Pazarlama ve Markalama Eğitimi ve Kentsel İletişim Eğitimi başta olmak üzere kentlere yönelik eğitimler, atölye çalışmaları ile uygulama eğitimleri, danışmanlık ve konferans hizmetleri verilmektedir.

KENTSEL PAZARLAMA

KENTSEL PAZARLAMA

KENTSEL İLETİŞİM

KENTSEL İLETİŞİM

ÖZEL EĞİTİMLER & KONFERANS

ÖZEL EĞİTİMLER & KONFERANS

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

ENSTİTÜ EĞİTMENLERİ

Yaşayan Şehirler Enstitü Eğitmenlerinin Oluşturduğu Eğitim Ekibi

Prof. Dr. Murat BARKAN

Prof. Dr. Murat BARKAN

İletişim Uzmanı

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

H. Alper AKIN

H. Alper AKIN

Kentsel Pazarlama ve Markalama Uzmanı

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

Prof. Dr. Haluk GÜRGEN

Prof. Dr. Haluk GÜRGEN

Pazarlama ve İletişim

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

Prof. Dr. Mine SARAN

Prof. Dr. Mine SARAN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Uzmanı

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN

Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN

Yönetim ve Organizasyon Uzmanı

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

Necdet BÜYÜKBAY

Necdet BÜYÜKBAY

Festival ve Sürdürülebilirlik Uzmanı

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

Prof. Dr. Tanju TOSUN

Prof. Dr. Tanju TOSUN

Uluslararası İlişkiler Uzmanı

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

Doç. Dr. Yavuz TUNA

Doç. Dr. Yavuz TUNA

İletişim Psikolojisi Uzmanı

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

Doç. Dr. Nihan ÖZGÜVEN

Doç. Dr. Nihan ÖZGÜVEN

Pazar Araştırmaları Uzmanı

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

Uzm. Dr. Beyhan TUNA

Uzm. Dr. Beyhan TUNA

Protokol İletişimi Uzmanı

Synergistically foster extensive technologies via extensible quality vectors. Synergistically unleash client-centric niche markets.

Kentsel Pazarlama
Eğitimleri

UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI
KENTSEL PAZARLAMA EĞİTİMİ

Kentsel pazarlama ve markalama kavram ve sürecinin doğru anlaşılması, sürecin etkili bir biçimde oluşturulması ve stratejik olarak yönetilmesine yönelik anlayış ve beceriler vereceğimiz eğitimlerle kazandırılacak.

H. Alper AKINProje Direktörü
Bu eğitimlerden sonra ülkemizde yetişmiş uzman sayısı artacak. Bu uzmanların istihdam edilmesiyle kentlerin maddi olanaklarının, enerjilerinin, birlikte hareket edebilme irade ve yetilerinin önü açılacak. Ticari duygular ile süreci yönetmeye talip olan yetersiz uygulayıcılar tarafından, yanlış araştırma, yönlendirme ve uygulamalar ile zaman ve nakdi sermayenin heba olmasının önüne geçilecek.

Sertifika Eğitiminin Amacı Nedir?

Programın temel amacı, günümüzde tüm dünyada sıkça başvurulan kentlerin ve kente ait değerlerin pazarlanması ve markalanması yoluyla kentlerinin kalkınması ve gelişmesini hedefleyen paydaşları temsil eden ve bu paydaşlarda istihdam edilmeyi hedefleyen katılımcıların, temel pazarlama ve marka bilgi ve kavramlarıyla donatılması, kentsel pazarlama ve markalama kavram ve sürecinin doğru anlaşılması, sürecin etkili bir biçimde oluşturulması ve stratejik olarak yönetilmesine yönelik anlayış ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Programların sosyal amacı ise, bu konuda ülkemizde yetişmiş uzman sayısının arttırılması ve istihdam edilmesi ile kentlerin maddi olanaklarının, enerjilerinin, birlikte hareket edebilme irade ve yetilerinin, ticari duygular ile süreci yönetmeye talip olan yetersiz uygulayıcılar tarafından, yanlış araştırma, yönlendirme ve uygulamalar ile harcanmasına engel olmak ve korunmasını sağlamaktır.

Eğitimlere Kimler Katılabilir?

Genel Katılıma Açık ve Online Uzaktan Eğitimlere, kentlerin geleceğine yön veren, yerel yönetim kuruluşlarının, merkezi yönetimi temsil eden kurumların, ticari örgütlerin, sivil toplum örgütlerinin, turizm sektörünü temsil eden organizasyonların ve kalkınma ajanslarının yönetici ve temsilcileri ile kentin, kentsel pazarlama ve markalama sürecine dâhil olabilecek diğer tüm paydaş yönetici ve temsilcileri,

Gelecek planlamasında farkındalık yaratmak isteyen, yeni iş olanaklarını takip eden, kariyerlerini yetişmiş uzmanların çok kısıtlı olduğu “Kentsel Pazarlama ve Markalama” alanında hizmet vererek sürdürmek isteyen, üniversite (Lisans) öğrencileri ve lisans eğitiminden mezun olmuş ilgili bireyler katılabilirler.

Kayıt için katılımcılardan, bir öğretim kurumunda herhangi bir lisans programına kayıtlı veya lisans eğitimini tamamlamış olması şartı aranmaktadır.

Kurumsal Eğitimlere, Kent paydaş, yönetici ve kurum temsilcilerinin yanısıra, kentleri parlamentoda temsil eden milletvekilleri ve milletvekillerinin görevlendirdikleri danışman ve benzeri statüdeki ilgililer ile siyasi partilerin merkez ve il örgütlerindeki ilgili görevliler,

İlçe ve Kırsal Alanlara Yönelik Eğitimlere, Metropol ve büyükşehir sınırları içinde olmayan veya kent merkezine uzak, küçük, tanıtım ve pazarlama olanaklarından yoksun, kısıtlı bütçeli, ilçelerdeki kaymakamlık ve kaymakamlığa bağlı devlet birimleri, yerel yönetim örgütleri, ticari ve sivil toplum örgütü yöneticileri ve temsilcileridir. Ayrıca kırsal alan kapsamındaki tanıtım, pazarlama ve markalama bütçeleri bulunmayan kasaba ve köylerdeki, muhtarlar, üreticiler, birlik ve derneklerin yöneticileri ile üyeleri, tanıtım ve turizm ile kırsal kalkınma ve kırsal turizm girdisi hedefleyen tüm paydaşlar ve ilgili yöre halkı (İlçe ve Kırsal Alan Eğitimleri), üniversite mezuniyeti aranmaksızın ilgili eğitim programına katılımcı olabilirler.

Eğitimlere Siz Neden Katılmalısınız?

Türkiye’de ilk defa uluslarası deneyime sahip Celsus Kentsel Pazarlama ve Markalama Ajansı ve üniversiteler işbirliği ile Yaşayan Şehirler Projesi kapsamında oluşturulan eğitimler size şehirlerin ve değerlerinin pazarlanması ve markalanması alanında uzmanlaşma fırsatını sunuyor…

Pazarlama, Marka, Kentsel Pazarlama ve Markalama, Kent ve Kentsel Kalkınma, İletişim, Sosyal Medya ve Algı Yönetimi, Sürdürülebilirlik, Yönetim ve Organizasyon, Projelendirme, Hibe ve Finansman Kaynakları, Kırsal Turizm, Stratejik Planlama, Araştırma Yöntem ve Teknikleri alanlarında akademik ve söktörel alanında öncü isimlerden eğitim almış, konu üzerine donanımlı bir birey, çalışan, yönetici olmak istiyorsanız,

Sosyal bir karakteriniz var ise,

Hedef odaklı çalışmaktan ve başarıdan lezzet alıyorsanız,

Her işi yaparım değil, bu işte en iyiyim demek karakterinizde varsa,

Herkesin yaptığını yapmam, bana yeni bir uzmanlık, yeni bir iş fırsatı lazım diyorsanız,

Kalkınma ajansları, belediyeler, Turizm bakanlığı, Ticaret ve Sanayi örgütleri, Turizm sektör örgütleri gibi geniş iş olanakları bulunan ama uzmanlaşmış profesyonel arayışı içindeki prestijli kurumlarda istihdam edilmeyi hedefliyorsanız,

Bizim şehirlerimizin ve değerlerimizin, paris, newyork gibi şehirlerden ne eksiği var sorusunu kendinize soruyorsanız,

Bulunduğuz şehirde yada yörede katma değer yaratmak, kalkınma adımlarını atmak sizi mutlu edecek ise,

ve herşeyden önce ülkemize ve yaşadığınız şehrinize aşık iseniz…

Şehrinizin geleceğinde söz sahibi olmak, sizinde hakkınız!

Siz bu eğitimlere mutlaka katılmalısınız!

Eğitim Zamanı ve Süresi

Genel Katılıma Açık Eğitimler:

Eğitim Tarihi: 1 Ekim 2016
Eğitim Gün & Saatleri: Cumartesi - Pazar / 09:30 - 16:30
Eğitim Süresi: 70 Saat (6 Haftasonu)
Kontenjan: 25 Kişi
Eğitim İli: İzmir, İstanbul, Ankara
Eğitim Yeri: Anlaşmalı Üniversite Derslikleri

Kurumsal Eğitimler:

Eğitim Tarihi: 1 Ekim 2016
Eğitim Gün & Saatleri: Cumartesi - Pazar / 09:30 - 16:30 Hafta içi Mesai Günleri / 8:30 - 17:30
Eğitim Süresi: 50 Saat
Kontenjan: 25 Kişi
Eğitim İli: Protokol ile belirlenecek
Eğitim Yeri: Protokol yapılan kurum

*Bu eğitim programı Valilikler, Kalkınma Ajansları, Belediyeler, Ticaret örgütleri, sivil toplum ve sektör örgütleri gibi kentin geleceğine paydaş kurumlar ile imzalanan protokoller ile gerçekleşmekte, katılımcılar iş ortağı kurumlar tarafından belirlenmektedir.

Kentsel Pazarlama Uzmanlığı Programı Eğitmenleri

Prof. Dr. Murat BARKAN

Prof. Dr. Ömer Baybars TEK

H. Alper AKIN

Prof. Dr. Gülgün ERDOĞAN TOSUN

Necdet BÜYÜKBAY

Prof. Dr. Mine SARAN

Prof. Dr. Tanju TOSUN

Doç. Dr. Yavuz TUNA

 • Bu programda bölgedeki iletişim güçlenmesi ve desteklenmesi amacıyla eğitim bölgesinde uzmanlaşmış, Proje hibe ve finansman uzmanı ve Koruma ve Tescillendirme uzmanı eğitmenler kadrosuna katılacaktır.

Kentsel Pazarlama Uzmanlığı Sertifikası

Eğitime %70 oranında devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, Yaşayan Şehirler Enstitü tarafından hazırlanan, Kentsel Pazarlama Uzmanlığı sertifikası verilecektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Kentsel Pazarlama Uzmanlığı Sertifika programı, 12 eğitim modülünden oluşmaktadır.

Eğitim Modülü 1

Yerelden Kalkınma ve Sürdürülebilirlik

 • Kent Nedir?
 • Kentlere Yönetimsel Bakış
 • Sürdürülebilirlik
 • Kentsel Kalkınma
 • Kentsel Sürdürülebilirlik

Eğitim Modülü 2

Modern Pazarlama (Stratejik Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama Planlaması)

 • Modern Pazarlama Anlayışı ve Stratejileri
 • Stratejik Pazarlama Planlaması ve Yönetim Süreci
 • Kent Lojistiğinin Kentsel Pazarlamada Önemi

Eğitim Modülü 3

Stratejik Marka Yönetimi ve Marka İletişimi

 • Marka ve Stratejik Marka Yönetimi
 • Marka Kimliği ve Marka İmajı
 • Marka Konumlandırma Süreci
 • Marka İletişimi

Eğitim Modülü 4

Dijital ortamlarda Stratejik Pazarlama ve Algı Yönetimi

 • Dijital Ortamlarda Pazarlama
 • Sosyal Medya ve Algı Yönetimi

Eğitim Modülü 5

Pazarlama Araştırma Yöntem ve Teknikleri

 • Araştırma Yöntemleri ve İstatistiksel İşlemler

Eğitim Modülü 6

Kentsel Pazarlama ve Kentsel Markalama

 • Kentsel Pazarlama Kavramı ve Süreci
 • Kentsel Pazarlama Yöntemi Olarak Markalama
 • Kente Özgü Ürün Pazarlama ve Markalama
 • Dünya Marka Kentler Ligi ve Kimlikleri

Eğitim Modülü 7

Kentsel Pazarlama Yönetimi ve Örgütlenme Modelleri

 • Örgütlenme ve Dünya’dan Yönetim Örnekleri
 • Türkiye’de Uygulanabilir Modellemeler

Eğitim Modülü 8

Kentsel Pazarlama Tanıtım Yöntem ve Araçları

 • Tanıtım Araçları
 • Yaratıcı Etkinlik ve Organizasyon Yönetimi

Eğitim Modülü 9

Kentsel Koruma ve Tescillendirmeler

 • Koruma Bilinci
 • Yasal Korumalar ve Tescillendirmeler

Eğitim Modülü 10

Kentsel Pazarlamaya Konu, Proje Hibe ve Finansman Kaynakları

 • Proje Hibe ve Finansman Kaynakları

Eğitim Modülü 11

Kentsel Pazarlama Stratejik Planı Oluşturma

 • Stratejik Plan Hazırlama Eğitimi
 • Stratejik Plan Hazırlık Uygulaması

Atölye Çalışması 12

Kentsel Pazarlama Süreci Marka Kent Yol Haritaları

 • Kentsel Pazarlama ve Markalama Adımları
 • Metropol ve Büyükşehirler
 • İlçeler
 • Kasaba, Köy ve Kırsal Yerleşim Alanları
 • Eğitimin ve Projelerin Değerlendirilmesi

Kentsel İletişim
Eğitimleri

KENTSEL İLETİŞİM UZMANLIĞI
SERTİFİKA PROGRAMI

Programın içeriği, eğitmenleri ve eğitim süreleri çok yakında sizler ile paylaşılacaktır.

Prof. Dr. Murat BARKAN
Prof. Dr. Murat BARKAN

Özel Eğitimler
Konferans

KENTLERE ÖZEL EĞİTİMLER
KONUŞMA & DANIŞMANLIK

Yıllara dayalı deneyim, bilgi ve birikim alanlarının uzmanları tarafından eğitim, danışmanlık ve konuşmalar vasıtasıyla kentler ile paylaşılıyor.

Tunç SOYERSeferihisar Belediye Başkanı
Cittaslow Başkan Yardımcısı, Seferihisar Belediye Başkanı

EĞİTMENLER & KONUŞMACILAR

Eğitimi verilen, danışmalık hizmeti sunulan ve konuşmacı olarak geniş kitlelere aktarılan konular ve uzmanlar ekibi

Prof. Dr. Murat BARKAN

İletişim Uzmanı

 • Üniversite Kentleri ve Kent Ekonomisi
 • Lokomotif Sektör: Bilim Turizmi
 • Bir “Üniversite Kenti” olan Cambride’in Öyküsü
 • Küresel Yükseköğrenim Pazarı ve Kentlerimiz İçin Fırsatlar

H. Alper AKIN

Kentsel Pazarlama ve Markalama Uzmanı

 • Kentsel Pazarlama Yöntemi Olarak Markalama
 • “Sizde mi Marka Şehir Oluyorsunuz?"
 • Kente Özgü Ürün Pazarlaması ve Kentlerde Katma Değer Yaratmak
 • Kentsel Pazarlama Stratejik Yönetim Ağı “Örgütlenme Modellemesi”

Prof. Dr. Haluk GÜRGEN

Pazarlama ve İletişim

 • Stratejik Pazarlama Planlaması ve Yönetimi
 • Kent Lojistiğinin Kentsel Pazarlamada Önemi
 • İtibar Yönetimi

Tunç SOYER

Yönetim ve Tematik Kentleşme Uzmanı

 • Cittaslow Felsefesi
 • Yaşayan Şehir "Living City" Felsefesi
 • Tematik Kentler: Destinasyonların Tematik Farklılaşmayla Kalkınması

Prof. Dr. Mine SARAN

İletişim Uzmanı

 • Kent, Birey ve Kültür İlişkisi
 • Kentsel İletişim ile Sağlıklı Diyalog
 • Kültürlerarası İletişim Eğitimi: Destinasyonların Altın Anahtarı “Kültür”

Necdet BÜYÜKBAY

Festival Uzmanı

 • Karbon Ayak İzi ve Destinasyonlar
 • Cazibe Merkezi Olma Yolunda Yaratıcı Destinasyonlar: Dünya Festivalleri ve Hikâyeleri

Prof. Dr. Gülgün TOSUN

Yönetim ve Organizasyon Uzmanı

 • Yerel Yönetimlerde Kurumsallaşma
 • Örgütlenme Yönetimi ve Birliktelik
 • Kurumiçi İletişim ve Kurum Kültürü
 • Yapıcı Güç: Sivil Toplum Örgütlenmesi

Uzm. Dr. Beyhan TUNA

Protokol İletişimi Uzmanı

 • Protokol İletişimi
 • Etkinlik Yönetimi

Prof. Dr. Tanju TOSUN

Uluslararası İlişkiler ve Yönetim Uzmanı

 • Kent ve Kentlilik Bilinci
 • Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama

Gökhan YILDIZ

Turizm ve Tesis Yönetimi Uzmanı

 • Kitlesel Cazibe Merkezi Yaratan Tesisler
 • Global Turizm ve Tesis İlişkisi

Atölye
Çalışmaları

KENTSEL PAZARLAMA UZMANLIĞI
SERTİFİKA PROGRAMI

Atölye çalışmaları, teorik olarak ela aldığımız konuların gerçek hayata uygulanması yolunda buluşma noktanız olacak. Uygulama yeti ve becerileriniz uzmanlar tarafından sizlere kazandırılacak.

Prof. Dr. Ömer BAybars TEKEnstitü Genel Sekreteri
Prof. Dr. Ömer Baybars TEK

Atölye Çalışma Konuları

Atölye çalışmaları 4 farklı alanda uygulama becerilerinizi geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Kentsel Pazarlama Atölyesi

Yerelden Kalkınma ve Sürdürülebilirlik

 • Stratejik Plan Hazırlama ve Uygulama
 • Kentsel Pazarlama ve Markalama Adımları
 • Metropol ve Büyükşehirler için Uygulama Çalışması
 • İller İçin Uygulama Çalışması
 • İlçeler için Uygulama Çalışması
 • Kasaba, Köy ve Kırsal Yerleşim Alanları için Uygulama Çalışması
 • Değerlendirme

Kente Özgü Ürün Markalama Atölyesi

Modern Pazarlama (Stratejik Pazarlama Yönetimi ve Pazarlama Planlaması)

 • Hazırlık aşamasındadır.
 • Hazırlık aşamasındadır.
 • Hazırlık aşamasındadır.

Kentsel İletişim Atölyesi

Kentsel İletişim ve Kentsel Algı Yönetimi

 • Hazırlık aşamasındadır.
 • Hazırlık aşamasındadır.
 • Hazırlık aşamasındadır.
 • Hazırlık aşamasındadır.

Kentler İçin Dijital Yaşam Atölyesi

Dijital ortamlarda Stratejik Pazarlama ve Algı Yönetimi

 • Dijital Ortamlarda Pazarlama
 • Sosyal Medya ve Algı Yönetimi

Başvuru Formları

Bireysel Başvuru Formu

Her hangi bir genel eğitim programımıza başvuru için bu formu kullanabilirsiniz.

Kurumsal Başvuru

Kurumsal eğitim programı oluşturmak için bu formu kullanabilirsiniz.

İşbirliği Teklifi

Enstitümüzden talep ettiğiniz eğitim ve işbirlikleri için bu formu kullanabilirsiniz.

Tanıtım Dosyası

Yaşayan Şehirler Enstitü tanıtım dosyasını yandaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz...

YAŞAYAN ŞEHİRLER ENSTİTÜ

Kentlere Yönelik Eğitim Enstitüsü

857. Sk. No:3/619, Salihağa İşhanı,
Konak, İzmir

Tel: 0 232  433 35 35
Whatsapp: 0 506 797 35 35

Email: enstitu@yasayansehirler.org
Web: www.yasayansehirler.org

Yaşayan Şehirler Enstitü

Yaşayan Şehirler Projesinin merkezi İzmir Saat Kulesinin bulunduğu Konak Meydanına yaklaşık 50 metre uzaklıktadır. İzmir Valiliğinin yanındaki Saliağa İşhanı 6. kattadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Başbakanlık ofisinin bulunduğu merkezdedir.

TOP